24 Temmuz 2024, Çarşamba
Vergi Uyuşmazlıkları

Yürürlükteki vergi mevzuatı, uygulamalarda Vergi İdaresi ile mükellefler arasında anlaşmazlıkların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu karmaşık uygulama içerisinde anlaşmazlıkların çözümü vergi mevzuatına hakimiyet ve birikime dayalı yorumlama gücünü ve ikna kabiliyetini gerekli kılmaktadır.

Şirketimizce vergi uyuşmazlıkları ile ilgili olarak aşağıdaki hizmetler verilmektedir,
  « Vergi incelemeleri esnasında ve sonrasında ilgili makamlara istenilen bilgi ve belgeleri vermek, vergi inceleme yetkililerine konu  hakkında açıklamalar yapmak, düzenlenen tutanakları gözden geçirerek sonuç rapora hazırlanmak,
 
  « Vergi incelemelerine bağlı olarak tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma komisyonlarına başvurularda bulunmak,
 
  « Vergi yargı organlarına yapılacak başvurulara ait bilgi ve belgeleri hazırlamak,
 
  « Müşterilerimizin ticari yaşamlarında karşılaşabilecekleri özel durumlar için kamu idarelerinden yazılı görüş ( Özelge ) almak.
 
 

 

Adres : Orhanlar Mah.Yalı Cad.Orta Sok. İris İşhanı.No:50 K:2 D:4 - Kdz.Ereğli, ZONGULDAK
Telefon : 0 372 323 6678 | Faks : 0 372 323 6680
© DECOM Tasarım, Dalaman